Leuven 2030

Leuven 2030 zet zich in voor een stad met minder uitstoot en meer toekomst. Een toekomst waarin we kunnen genieten van gezonde lucht, veel groen, comfortabele woningen en aantrekkelijke publieke ruimtes. Een toekomst zonder negatieve impact op ons klimaat.

Om de CO₂-uitstoot in Leuven zo snel mogelijk te laten dalen, wil Leuven 2030 héél Leuven inspireren tot duurzaam gedrag. Hiertoe stippelde Leuven 2030 een ‘roadmap’ op met 13 programma’s en 80 werven. Deze roadmap kan alleen uitgevoerd worden als de hele samenleving hieraan meewerkt: inwoners, middenveldorganisaties, bedrijven, overheden, scholen en kennisinstellingen.

Jongeren vormen een specifieke doelgroep in deze roadmap. Een klimaatneutraal Leuven gaat in eerste instantie over hun toekomst. De volgende generaties zullen het sterkst geconfronteerd worden met de impact van de klimaatwijzigingen. Tegelijk zijn zij nog niet vastgeroest in gewoonten die leiden tot de CO2-uitstoot.

Via dit traject geven we de scharniergeneratie mee ruimte om engagement op te nemen. Bovendien willen we jongeren & leerkrachten die zich reeds engageerden op deze manier bekrachtigen en versterken zodat ze binnen en buiten de school(m)uren samen acties (blijven) opzetten.

Via o.a. dit traject wil Leuven 2030 alle Leuvense scholen, haar scholieren, ouders, directie en leerkrachten ondersteunen om toe te werken naar concrete klimaatneutrale acties en projecten op niveau van de school én stad. We hopen bvb. dat alle Leuvense scholen op termijn hun eigen klimaatactieplan op schoolniveau uitwerken, en op die manier ook bijdragen aan een beter Leuven voor iedereen.

www.leuven2030.be