Hoe dit begon - Klimaleuven

Januari 2019. De start van de eerste klimaatmarsen. Ook in Leuven staat er een groep jongeren op die aan de alarmbel trekt. Leerlingen van het Heilig Drievuldigheidscollege, Paridaens en Salco verenigen zich in de groep Klimaleuven. Ze organiseren lokale acties en worden de vertegenwoordigers van Youth for Climate Leuven. Hierbij gaan ze in gesprek met de lokale overheden, zoals het stadsbestuur en schooldirecties. Op 7 februari 2019 organiseren ze een klimaatmars door Leuven waar meer dan 10000 jongeren aan deel nemen.

Klimaleuven wil vooral lokaal een stempel drukken op het beleid. Ze gaan hierbij in gesprek met lokale overheden, zoals het stadsbestuur en hun eigen schooldirecties. Hun doel is om jongeren bewust te maken voor de klimaatproblematiek en een duurzaam beleid af te dwingen dat sociaal rechtvaardig is. Samen met Kids For Climate zetten zij een actie op poten om hun steun te betuigen voor de Roadmap 2050 in Leuven. Ze verzamelen honderden namen in alle Leuvense scholen en tonen hiermee de bereidheid van de Leuvense jeugd om mee te werken aan een duurzaam Leuven.

In april 2019 organiseren ze een klimaatsummit in samenwerking met SOM (Samen onderwijs maken). Onder leiding van Globelink gaan Leuvense jongeren in debat met experten rond mobiliteit, sociale rechtvaardigheid, energie, onderwijs, milieu, productie en consumptie, … De duurzame ontwikkelingsdoelen zoals die door de Verenigde Naties werden vastgelegd (SDG's), werden gebruikt als algemeen kader. Hieruit ontstond een klimaatcharter met beleidsadviezen dat ze aan de scholen en de stad wilden aanbieden en dat aangepast is aan de Leuvense context.

Dit klimaatcharter is het vertrekpunt geweest voor deze onlinebevraging. We hopen dat scholen hiermee aan de slag gaan om hun eigen schoolbeleid te verduurzamen en zo de klimaatdoelstellingen in acties om te zetten.