SDG's

In september 2015 worden 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) aangenomen door de algemene vergadering van de Verenigde Naties.  De SDG’s zijn in het leven zijn geroepen om van onze planeet een meer duurzame en rechtvaardige plek te maken voor alle mensen. Alle landen werken mee om deze doelen in 2030 te bereiken en aan iedereen wordt opgeroepen een handje te helpen. De 17 doelen zijn opgedeeld in 169 kleinere doelen of ‘targets’. De doelen zijn met elkaar verbonden. Willen we vooruitgang maken op één doel, dan moeten we ook aan de andere doelen werken.

Maar wat betekent dat nu eigenlijk ‘duurzaamheid’ of ‘duurzame ontwikkeling’? De definitie die de Verenigde Naties (VN) eraan geven is de volgende: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Men kijkt dus naar de huidige behoeften in de wereld en hoe die in de toekomst vervuld kunnen worden zonder dat zij een gevaar vormen voor mens, milieu en economie.

 

De VN volgt op hoe elk land werkt aan de Global Goals. België heeft daarom deze taken:

  • Informatie naar de VN sturen over wat ons land heeft gedaan
  • Met jongeren, organisaties en bedrijven bespreken hoe ons land werkt aan de Global Goals. Zo kan iedereen meedenken over wat we nog moeten doen om die doelen te behalen.
  • Alle politici van ons land moeten werken aan duurzame ontwikkeling en de 17 Global Goals. Dat moet gebeuren in steden als gemeenten, in heel België en in Europa en de rest van de wereld.

Ook jongeren kunnen mee helpen:

  • Denk mee na en herinner de overheid aan haar engagement.
  • Onderneem actie.
  • Motiveer elkaar om te kiezen voor een duurzame toekomst.

Wil je meer weten over de SDG’s, klik dan hier.