Ik heb een idee voor De Ring

StoRing (de wereldwinkel op De Ring) verpakkingsvrij laten werken

Samen met Oxfam zoeken naar manieren om hun waren verpakkingsvrij aan te bieden op onze school.

Iedereen

Oxfam, begeleidende leerkrachten StoRing en vrijwillige leerlingen