Ik heb een idee voor het Paridaensinstituut

fietsen klaar staan hebben voor uitstappen, verplaatsingen naar het zwembad bv.

de leerlingen

de school