Ik heb een idee voor Ter Bank

De school kan een actieve rol spelen in een lokaal autodeel-platform. Dit kan bijvoorbeeld door twee parkeerplaatsen te voorzien voor deelauto's die na de school door omwonende gebruikt kunnen worden en tijdens de schooluren door de school.

De school is een ideale partner voor een deelautoproject en het kan tal van voordelen bieden voor de school. Zo zouden de deelauto's gebruikt kunnen worden voor uitstappen, maar ook voor onderwijs aan huis. Er zou nog een stapje verder gegaan kunnen worden en werken met elektrische deelauto's. Zo zou de elektriciteit die in de toekomst zal opgewekt worden met onze eigen zonnepanelen gebruikt kunnen worden om deze gedeelde elektrische wagens op te laden. Een ecologische en financiële win-win situatie.

Voor de school, leerkrachten, het MFC en omwonende.

Verschillende partners zijn mogelijk. Bv partago, cambio, autodeelgroep Herent,...