Ik heb een idee voor De Zevensprong

Meer biodiversiteit: nog meer inheemse bomen, struiken kruiden op de speelplaats / groen op het plat dak boven Jitskes klas / nog meer bijennesten / in de klassen meer kamerplanten / de vogels op de speelplaats meer bijvoederen / vogels observeren.

1 op de 7 dier- en plantensoorten dreigen uit te sterven. We willen als school ons steentje bijdragen om de biodiversiteit in Leuven te verbeteren.

Voor de dieren, de planten, de leerlingen.

De klassen, de klussenploeg.