Het Traject

In het schooljaar '19 - '20 is het de bedoeling dat zo veel mogelijk Leuvense secundaire een klimaatplan schrijven. Ook in enkele basisscholen starten we een proeftraject voor ouders. Dit klimaatplan is een document waarin langetermijndoelstellingen van de school worden beschreven en hoe ze deze gaan bereiken om bij te dragen tot Leuven als klimaatneutrale stad. Als startpunt voor de secundaire scholen vertrekken we hierbij vanuit de ideeën van de leerlingen, hun ouders en de leerkrachten. Iedereen is welkom om tot aan de paasvakantie zijn ideeën via ons platform in te dienen voor zijn school en stad. Wij verwerken alle input tot een overzichtelijk rapport voor elke school die deelneemt en sturen dit uit na de paasvakantie. Dit rapport en het gezamenlijk netwerkmoment op 6 mei zullen op hun beurt de basis vormen voor directies om hun doelstellingen te formuleren en het meeste uit dit traject te halen.

Volgend schooljaar geven we de fakkel door aan organisatie 'Give A Day' en zal de focus uitdeinen van klimaat naar alle 17 SDG's.